Bölüm Mesajı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Mesajı

Ülkemizde her dört insandan birinin fiziksel herhangi bir rahatsızlıktan mustarip olması, ortalama insan ömrünün uzaması ve ileri yaş nüfusunun buna bağlı olarak artması nedenleri doğrultusunda tıbbın her branşında fizyoterapistlerin ekip içerisinde yer alması fizyoterapist ihtiyacını gün geçtikçe daha da arttırmaktadır. Amacımız Fizyoterapi - Rehabilitasyon bölümü öğrencilerine kaliteli ve kapsamlı bir rehabilitasyon eğitiminin verilmesinin yanı sıra  akademik araştırma ve projeler geliştirme, eğitim programları hazırlama, seminerler ve konferanslar düzenlemektir. Sağlık kuruluşlarında, fizik tedavi ünitelerinde ve özel sektörde fizik tedavi işlemlerinin yürütülmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyle donanmış sağlık personeli yetiştirmeyi planlamaktayız.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yaparlar.

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı