Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Mesajı

Çocuk Gelişimi bölümümüzün hedefi; 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, yaşam boyu öğrenmeye karşı ilgili, toplumsal hizmet duyarlılığı yüksek, araştırmacı, üretken, bilimsel etiğe önem veren, eleştirel düşünebilen, çocuklara ve ailelerine gereken sevgi, saygı, hoşgörü, ilgi ve değeri gösterebilen, çoklu zekâ temelli öğrenmeyi temele alarak çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı eğitim-öğretim ortamını düzenleyebilen, genelde 0-18 yaşlar, özelde ise 0-6 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişim alanlarını destekleyici, teorik ve uygulamalı eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda gerekli materyalleri hazırlayabilen ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik bilgi kazanmış ve karşılaşabilecek sorunlara karşı önlemler alabilen nitelikli “Çocuk Gelişimcileri” yetiştirmektir.

Hedefe uygun mezunlar yetiştirebilmek adına; çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, özel eğitim, jimnastik, animasyon, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler, temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca; program dersleri, zorunlu alan dersleri yanında yandal seçmeli dersleri, bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri gibi derslerle de desteklenmektedir.

Çocuk Gelişimi bölümümüzde derslerin işlenmesinde, çocukların beceri ve davranışlarının, çoklu zekâ kuramı temelinde irdelenerek yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin inşa temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi temel prensiplerimizdendir. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmelerini sağlayıcı eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

Çocuk Gelişimi bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Serap ÖZBAŞ

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı