Bölüm Mesajı | Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Mesajı

 

Değerli Öğrenciler;

Sağlık Yöneticisi sağlığa ayrılan kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneten kişidir. Küreselleşme süreci içinde, rekabetin üst düzeyde olduğu bir ortamda, vasıflı iş gücünün çok donanımlı ve farklılık ortaya koyabilecek düzeyde yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Günümüzde sağlık  kurumlarını etkin bir şekilde yönetebilecek sağlık yöneticilerinin; iletişim becerisi yüksek, zaman yönetimini iyi planlayabilen, ekip çalışmasını iyi yönetebilen, sunum hazırlama becerisi yüksek, başkalarını etkilemek ve yönlendirme kabiliyeti yüksek, liderlik becerileri gelişmiş , ileri görüşlü, analitik ve yeniliklere açıklık gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

 İstanbul Beykent Üniversitesi, SBF Sağlık Yönetimi bölümü’ nün temel amacı, dünyada ve Türkiye’de sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek kariyer odaklı vasıflı sağlık yöneticilerinin yetişmesine destek olmakta ve  gelişmiş ülkelerin tanıdığı lisans programlarıyla eş değer düzeyde mezunlar verebilmektir. Bölümümüzün diğer bir amacı da içsel ve dışsal faktörleri kavrayan, yönetsel fonksiyonları geniş bir perspektiften anlamaya çalışan, analitik düşünme metodolojisi ile analiz yapabilen, evrensel teorik bilgi yanında deneye dayalı bilgiler ışığında yeni ve yaratıcı bilgi üretebilen böylece iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu; uluslararası düzeyde tercih edilen, üniversitelerarası iş birliğini oluşturan, yeniliklere öncülük eden, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. S.Y. Kulübümüzün Etkinlikleri doğrultusunda sektörün uzmanları İle öğrencilerimiz bir araya gelmektedir. Erasmus programı kapsamında öğrencilerimiz farklı üniversitelerden eğitim alma şansına sahiptir.

Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası; Sağlık kurum ve kuruluşların her alanındaki yönetim birimlerinde, kamuya ve özel sektörlere ait sağlık kurum kuruluşlarında, sağlık sigortacılığı, sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinin tanıtım, pazarlama, kurumsal iletişim alanlarında ve üniversitemizde Sağlık Yönetimi alanında lisansüstü eğitim yaparak alanda akademisyen olarak da kariyerlerine devam edebilme şansına sahiptir. Seçmeli dersler, farklı uzmanlık alanları ve İstanbul Beykent Üniversitesi farkıyla; yeni kariyeriniz üst düzey sağlık kurumları yöneticiliği ve akademisyenlik olsun. Sizleri İstanbul Beykent Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü  ailesine katılmaya davet ediyoruz.

 Sevgilerimle.

Doç. Dr. Gülay TAMER

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı