Program Çıktıları | Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

 • Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.
 • Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

 • Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.
 • Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Mesleki etik bilincine sahiptir.
 • İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
 • Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
 • Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

 • Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.
 • Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır.
 • Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
 • Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
 • Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.
 • Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır.
 • Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
 • Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Mesleki etik bilincine sahiptir.
 • İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
 • Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir.
 • İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır.
 • Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır.
 • Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
 • Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Mesleki etik bilincine sahiptir.
 • İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
 • Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
 • Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir.
 • İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir.