Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Çıktıları

 • Alanıyla ilgili temel kavramları açıklar, bunları gelişimi açıklayan kuramlarla ilişkilendirir.
 • Alanıyla ilgili ve ilişkili alanların temel kavramlarını kullanarak, insan gelişimindeki küresel, bölgesel ve yerel farklılıkları ilgili gelişim kuramları temelinde açıklar.
 • Alanıyla ilgili akademik çalışmalarda ve saha uygulamalarında kullanabileceği mesleki sınırlılıklarını, yeterliklerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlar ve bunları uygular.
 • Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde yazılı ve sözlü ifade becerisine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili diğer disiplinlerin temel olgularını, ilke ve süreçlerini, uygulamada kullanılan yöntemleri açıklar, lisans düzeyinde analiz ve değerlendirme yapabilir.
 • Alanıyla ilgili çalışmalarda meslek bilgi ve becerilerini kullanarak ve objektif tutum sergileyerek, bireysel ve sosyal sorunlara çeşitli çözümler bulur.
 • Alanıyla ilgili bir düşünce ya da uygulamayı formüle eder.
 • Ekip çalışması gerektiren işlerde fikirleriyle katkıda bulunur, ortaya konan düşünceleri tartışır.
 • Alanıyla ilgili çalışmalarda ekip çalışmasında aktiftir.
 • Alanıyla ilgili bir çalışmayı baştan sona planlayıp, uygular ve bulguları çözümleyerek rapor halinde sunar.
 • Alanıyla ilgili ortak bir çalışmada ekip üyesi olarak üzerine düşen görevi yerine getirerek sorumluluğunu tamamlar.
 • Alanıyla ilgili araştırma ve uygulamalarda bağımsız olarak çalışabilir.
 • Alanıyla ilgili araştırma ve uygulamalarda ekip üyesi veya ekip lideri olarak farklı görevler alır ve bunları başarıyla tamamlar.
 • Kişisel gelişim ve öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu içselleştirdiğini çalışmalarındaki performansıyla ortaya koyar.
 • Bir birey olarak kişisel, sosyal ve mesleki sorumluluklarının farkındadır.
 • Alanıyla ilgili temel ve spesifik konu, olgu ve kuramları düzenleyerek, bunları mesleki uygulamalarında kullanır.