Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim Amaçları

Çocuk Gelişimi Bölümümüzün amacı; 

  • 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış
  • Yaşam boyu öğrenmeye karşı ilgili
  • Toplumsal hizmet duyarlılığı yüksek
  • Araştırmacı, üretken, bilimsel etiğe önem veren, eleştirel düşünebilen
  • Çocuklara ve ailelerine gereken sevgi, saygı, hoşgörü, ilgi ve değeri gösterebilen
  • Çoklu zekâ temelli öğrenmeyi temele alarak çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı eğitim-öğretim ortamını düzenleyebilen
  • Genelde 0-18 yaşlar, özelde ise 0-6 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişim alanlarını destekleyici
  • Teorik ve uygulamalı eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan
  • Çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda gerekli materyalleri hazırlayabilen ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik bilgi kazanmış ve karşılaşabilecek sorunlara karşı önlemler alabilen nitelikli “Çocuk Gelişimcileri” yetiştirmektir.