Eğitim Amaçları | Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim Amaçları

Evrensel değerler, ulusal ve uluslararası ölçütler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı verebilen,eğitim, yönetim ve araştırma rollerini yürütebilen, gittikçe otonomi kazanan hemşirelik rolüne hazır, bilgiyi paylaşan, etik değerlere sahip, empati yapabilen, insana kendini değerli hissettiren, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleğinde yetkin olan ve sağlık bakım alanlarında tercih edilen, sağlık hizmet alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, yüksek lisans ve doktora yapabilen, geleceğin akademisyenleri olabilecek, yaşam boyu öğrenme anlayışı ile mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmek hemşirelik programının eğitim amaçlarıdır.