Bölüm Mesajı | Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Mesajı

Hemşirelik, dünyada ve Türkiye’de, toplumun yüksek oranda gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Sağlığın her alanında ihtiyaç duyulan bilimsel bilgiye dayalı,bakımın temelini oluşturan bir sağlık profesyoneli olan hemşirelere gereksinim  daha uzun yıllar doldurulamayacak gibi gözükmektedir. Hemşirelik bölümünün hedefi toplumun sağlık ile ilgili temel sorunlarını göz önüne alarak toplumun, ailenin, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü bakım gereksinimini belirleyecek; bakımını planlayacak uygulayacak ve takip edecek; koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik her türlü sağlık hizmetinin uygulanmasında aktif olarak görev alabilecek, sağlık ekibinin diğer elemanları ile koordineli olarak çalışabilecek hemşireler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir, Hemşirelik öğrencileri  hem var olan hem de olası sağlık sorunlarının çözümünde bireyi bio-psiko-sosyal-manevi boyutuyla bir bütün olarak gören ve tüm gereksinimleri ve sorunları bilimsel problem çözme sistemi kullanarak çözümler geliştiren sağlık çalışanları olarak mezun olacaklardır. Aynı zamanda hemşireliğin pek çok alanında uzmanlaşmak için yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katılarak mesleki ve bilimsel alanlarda kendilerini daha da geliştirerek sağlığın kalitesini arttırmada çok önemli bir katkı sağlayacaklardır.

Hemşirelik  Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel kurumlara ait tüm sağlık kuruluşlarında ve aynı zamanda  hemşire istihdamı(iş yeri hemşiresi, okullarda revir hemşiresi vs gibi) yapılan tüm özel ve kamu kurumlarında  çalışabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜNEŞ 

Hemşirelik Bölüm Başkanı