Bölüm Mesajı
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Mesajı

Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık alanında pek çok farklı meslek gruplarına ihtiyaç artmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde pek çok hastalığın tedavisinde sağlıklı ve doğru beslenme çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Dengeli ve doğru beslenmenin doğumdan itibaren başlayarak sağlıklı bir yaşamı devam ettirmedeki önemi yadsınamaz. O nedenle, diyetisyenler sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık durumlarında tedaviye eşlik olarak uygun beslenme şeklinin belirlenmesi ve destek tedavinin oluşturulmasında diğer sağlık profesyonelleriyle iş birliği içinde aktif olarak rol oynayan bir meslek grubudur. Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında gereken eğitim ve donanımı sağlamış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını inceleyerek onların gereksinimlerine uygun diyet tedavisini planlayan, uygulayan ve bu konularda eğitim yapan kişidir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermenin yanı sıra bu mesleğin  akademisyenliğini de yapabileceklerdir. Ayrıca mezunlar, toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Doç. Dr. Halime PULAT DEMİR

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı