Misyon ve Vizyon

Misyon

Sağlık sektöründe; yönetim fonksiyonlarını yerine getirerek; liderlik ve sosyal yönü güçlü, sorgulayıcı, analitik/inovatif düşünebilen, kriz ve risk yönetimi yaklaşımına sahip, yeni nesil teknolojiyi kullanan ve geliştirebilen, entelektüel bakış açısı ile gelişime açık, toplumun ihtiyaçlarını algılayan ve çözüm üreten, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak etik değerlere ve çevreye duyarlı, nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

 Vizyon

Sağlık sisteminin gelişimini önceliklendiren, insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda alanında, sektörde deneyimli öğretim üyeleri ile bilimsel araştırma ve uygulamalar yapan, modern eğitim yöntemlerini kullanan sektör tarafından aranan mezunları ile sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu sağlık yönetimi eğitiminde öncü olmaktır.