Misyon ve Vizyon

Misyon, Vizyon ve Eğitim Amaçları

Misyon

Sağlık sektöründe; yönetim fonksiyonlarını yerine getirerek; liderlik ve sosyal yönü güçlü, sorgulayıcı, analitik/inovatif düşünebilen, kriz ve risk yönetimi yaklaşımına sahip, yeni nesil teknolojiyi kullanan ve geliştirebilen, entelektüel bakış açısı ile gelişime açık, toplumun ihtiyaçlarını algılayan ve çözüm üreten, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak etik değerlere ve çevreye duyarlı, nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

 Vizyon

Sağlık sisteminin gelişimini önceliklendiren, insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda alanında, sektörde deneyimli öğretim üyeleri ile bilimsel araştırma ve uygulamalar yapan, modern eğitim yöntemlerini kullanan sektör tarafından aranan mezunları ile sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu sağlık yönetimi eğitiminde öncü olmaktır.

Eğitim Amaçları

Sağlık Yönetimi alanının multidisipliner yapısına hakim, bu bilgi birikimini sağlık yönetimine uygulayabilen ve liderlik etme becerisi olan öğrenciler yetiştirmektir.

Tüm paydaşların işbirliği ile yapılandırılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını kullanarak sağlık yönetimi alanına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.

Sağlık sektörünü hızlı ve yakından takip eden, yeniliklere açık, girişimci, sürdürülebilirlik bilincine sahip, eleştirel düşünebilen ve sağlık sisteminin sorunlarına etkin bir şekilde cevap verebilen bireyleri mesleki beceriler kazandırmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümünün araştırma, yayın ve bilimsel etkinliklere katılım faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini arttırarak eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaktır.

Hedefimiz, sürekli kalite iyileştirme yaklaşımını benimseyerek ulusal ve uluslararası standartlarda profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmek ve mezun öğrencilerle iletişimi ve işbirliğini güçlendirmektir.