Kariyer Olanakları | Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kariyer Olanakları

Hemşirelik Bölümü mezunları;

  • Kamu ve özel sektör hastanelerinde iş imkanına sahiptirler.
  • Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren kurumlarda iş imkanına sahiptirler.
  • Sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda iş imkanına sahiptirler.
  • Okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında iş imkanına sahiptirler.
  • İlaç endüstrisi alanında iş imkanına sahiptirler
  • Lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.