Nihai Değerlendirme Sonucu Hk.
Sağlık Bilimleri Fakültesi