Tek Ders Sınavı Hakkında Önemli Bilgilendirme
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tarih: 08 Temmuz 2024

Tek Ders Sınavı Hakkında Önemli Bilgilendirme

Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri: 08-09 Temmuz 2024 

Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi: 11 Temmuz 2024

Tek Ders Sınav Tarihi: 16 Temmuz 2024

BAŞVURULAR

Aşağıda belirtilen süreçleri akademik takvimde belirtilen sürelerde yerine getirme yükümlülüğü öğrenciye aittir.

1.     Öğrenci öncelikle Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci Otomasyon Sistemi altında “Tek Ders Başvuru Ekranından” online olarak müracaat eder.

2.     Öğrencinin Tek Ders Sınavına girme koşul ve yeterlikleri sistem tarafından kontrol edilir ve bu koşul ve yeterlikleri sağlayan öğrencinin müracaatına izin verilir.

3.     Öğrenci, tek ders müracaatı yaptığı ders için belirlenen ücreti Akademik Takvimde belirtilen tek ders sınavı başvuru tarihleri içerisinde yatırarak mali kayıt işlemini gerçekleştirir.

4.     Öğrenci mali kaydını gerçekleştirdikten sonra Öğrenci Otomasyon Sisteminden Tek Ders Başvurusunu kesinleştirerek müracaat işlemini tamamlar.

 

Tek Ders Ücret Bilgisi

Seçmiş olduğunuz ders için ücret bilgisi sisteminize yansıyacaktır.

MALİ ONAY

Kredi kartı ve Banka kartı ile yapılacak ödemeler sadece Sanal postan tek çekim ile yapılacaktır. Teb aracılığı ile yapılacak ödemeler bankadan nakit olarak yapılacaktır.

* Açıklama Kısmına: Öğrenci Adı-Soyadı- Okul Numarası- T.C Kimlik Numarası yazılması gerekmektedir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI: İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEK DERS SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI

·      Mezuniyeti için tek başarısız (FF, FD, K) dersi kalan veya mezuniyet aşamasında olup AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, tek dersten AGNO’sunu yükseltmek amacı ile (DD ve DC olan derslerinden biri) sınavlara girebilirler. Not yükseltmek amacı ile sınava girilen derste, alınan son not geçerlidir.

·      Tek Ders Sınavlarının mazeret hakkı yoktur.

·      Tek Ders Sınavlarından yararlanmak için başvuru yapıp sınava girmeyen öğrenciye “FF” notu verilir.