İstanbul  Beykent 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Araştırma Günleri Kongresi
Tarih: 22 Şubat 2024

İstanbul Beykent 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Araştırma Günleri Kongresi

 İstanbul  Beykent 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Araştırma Günleri Kongresi  Istanbul Beykent 4. International Health Sciences Resarch Days Congress
 Kongre tarihi: 22-24 Şubat 2024  Congress Date: 22-24 February 2024
 Kongre Başkanı: Prof. Dr. Esra KARACA  Chairman: Prof. Dr. Esra KARACA
 Özet Son Gönderim Tarihi: 25 Ocak 2024  Abstract Submission Deadline: 25 January 2024
 Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2024 Full Text Submission: 15 February 2024
 Tema: Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar  Theme: Innovative Approaches in Health Sciences
 Kabul Edilen Tam Metin Yayın Listesi Yayımlanma Tarihi: 15 Şubat 2024  Accepted Full Text Publication List Publication Date: 15 February 2024
 Kongre Onursal Başkanı: Prof. Dr. Dündar Okan Yıllar  Congress Honorary President: Prof. Dr. Dundar Okan Yillar