Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon

 

  • Sürekli gelişim ve yenilik anlayışı çerçevesinde öğrenci odaklı bir eğitim ortamı sağlamak,
  • Bireylerin ve toplumun sağlığına değer katmak,
  • Sürdürülebilir sağlık sistemi oluşumuna katkılar sağlamak,
  • Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde öncülük etmek,
  • Bilim etiğine ve özgürlüğüne inanmak,
  • Kaynakları etkin kullanmak,
  • Nitelikli araştırmacıları desteklemek ve topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir eğitim kurumu olarak, disiplinler arası iş birliği ve etik değerleri benimseyerek bilimsel ve sanatsal birikimi arttırmak,
  • İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürüne sahip olmak,
  • Fiziksel ortamı, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya gelmiş yenilikçi bir kurum olmak,

Vizyon 

Sağlık bilimleri alanında sürekli gelişen, değer üreten, araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir başarıya sahip, tercih edilen bir fakülte olmaktır.

 

Eğitim Amaç ve Hedefleri

 

- Kurumsal tanınırlığı ve imajı arttırmak için çağdaş ve iletişim stratejileri belirlemek ve uygulamak,

- Akademik personelin performansını yükseltmek için eğitim ve geliştirme programları düzenlemek ve desteklemek,

- Mezunlarımızla iş birliğini geliştirmek için sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurulacak ve kariyer destek programları düzenlemek.

- Eğitim-öğretim alanında iç ve dış paydaşlarla iş birliğini arttırmak için program tasarım süreçlerinde ve güncellemelerinde paydaşları etkin bir şekilde dahil etmek,

- Bölümlerimizin tasarım ve kazanımlarını Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamındaki ulusal ve alan yeterliliklerine uygun hale getirmek için revizyonlar yapmak,

- Ders planlarını TYYÇ kapsamındaki program kazanımlarına göre düzenlemek ve güncellemek,

- Ders programların gözden geçirilmesinde ve iyileştirilmesinde ulusal ve uluslararası standartları dikkate almak,

- Web sayfasında güncel AKTS Kataloğunun yer almasını sağlamak için düzenli güncellemeler yapılması hedeflenmektedir.

 

SBF Temel Değerleri 

 

1-Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılık 

2-Kurumsal kültür 

3-Girişimcilik, takım ruhu ve disiplinler arası çalışmaların özendirilmesi 

4-Evrensel etik değerlere saygı ve bağlılık 

5-Katılımcılık 

6-Sürdürülebilirlik 

7-İnsan haklarını öne çıkarmak, farklılıklara saygı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmak. 

8-Katılımcı yönetim ve şeffaflık 

9-Yenilikçilik 

10.Kalite ve hoşgörü kültürü, 

11-İnsan, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci 

12-Düşünce ve ifade özgürlüğü